AZ ÁTGONDOLT FELÚJÍTÁS

AZ ÁTGONDOLT FELÚJÍTÁS

 – merjünk-e belevágni, s ha igen, akkor hogyan?

Felujitashoz_1Napjainkban sajnos igen kevés pénz jut az épület-felújításokra (is). Ez baj.
Napjainkban a felújításokra költött kevés pénz igen jelentős része ablakon kidobottnak tekinthető. Ez még nagyobb baj.
Sajnos sokan, akik ebben a gazdaságilag nehéz időszakban is belevágnak egy-egy felújításba, nem kellő átgondoltsággal teszik ezt.
Mik a problémák?

 

Egy-egy felújítás bizonyos szempontból bonyolultabb szakmai kihívásnak tekinthető, mint akár egy új építés.
Egy kivitelező új épületeihez használhat nagyjából hasonló, jól bevált, ismétlődő anyagokat és technológiákat, felújításoknál azonban kis túlzással – minden egyes épület más és más.
Ismerni kell a felújítandó épület már meglevő szerkezetét, a beépített anyagokat, a használt gépészeti rendszert, hogy ezek ismeretében meg lehessen határozni, ezek közül melyeket kell (és lehet) lecserélni, melyeket felújítani – és ehhez milyen új anyagokat és szerkezeteket lehet felhasználni.
Egy meglevő épületnél már nem lehet megváltoztatni például a tájolást, de a fontosabb szerkezeti elemek (mint amilyen például a tető) is csak nagy nehézséggel változtathatók. Ezekhez alkalmazkodni kell.

Ha az új építéseknél nem lehet eléggé hangsúlyozni az előkészületek, az átgondolt  tervezés fontosságát, akkor ezek még nagyobb jelentőséget kellene kapjanak a felújításoknál.
Először kellő mélységben meg kell(ene) ismerni a meglevő épületet és a beavatkozási lehetőségek széles tárházából ki kell(ene) választani az adott házhoz, a bentlakók elvárásaihoz és pénztárcájához legjobban illő műszaki megoldásokat.

Egy régi épületen valószínűleg rengeteg javítani való akad. Nem mindegy azonban, hogy ezeket milyen sorrendben hajtják végre. Egy katasztrofális hőszigeteléssel rendelkező házon valószínűleg nem a napkollektorok felszerelése a legfontosabb feladat (még ha ez „divatosnak” számít is), de például magának a szigetelésnek a megépítését is meg kell előzze egy ki nem dolgozott lábazat rendbe tétele (hogy a szigetelés nem ázzon el alulról).
Ha kevés a pénzünk, akkor azt is célszerű mérlegelni, hogy melyik beruházásunk fog a leghamarabb megtérülni, hol lesz a legnagyobb a haszon/költség hányados.
Ráadásul a műszaki és pénzügyi szempontokat praktikus egymással párhuzamosan értékelni és elemezni.
Ehhez szakemberre van szükség!
Olyan valakire, aki képes felmérni a meglevő szerkezetet, annak hiányosságait.
Olyan valakire, aki képes egyben látni a teljes épületet , annak szerkezeti és gépészeti elemeit.
Olyan valakire, aki ismeri a legújabb anyagokat és technológiákat és azt is tudja, hogy ezek hogyan és milyen körülmények között építhetők össze a már meglevő szerkezettel.
Olyan valakire, aki egyformán jártas a kivitelezésben és a megtérülési számításokban (sőt netán még kedvező hiteleket és pályázati forrásokat is tud ajánlani!)
Egyre több felújítási szakemberre van szükség, erre szakosodott építészekre, építőmérnökökre, energetikusokra.

A felújítások megkezdése előtt mindenképpen érdemes állapotfelmérésen alapuló javaslatot készíttetni felújítási szakemberrel és csak ennek birtokában munkához látni.  Azért, hogy a felújításra szánt pénz egyetlen forintja se legyen ablakon kidobott pénz.

Kategóriák: Felújítás

Vélemény? (0) ↓

Vélemény?