Rosszhír cunami a napelemesekre 2022 őszén [Napelemes jogszabály változások 1. rész]

Rosszhír cunami a napelemesekre 2022 őszén [Napelemes jogszabály változások 1. rész]

– avagy hogyan borult fel sokak boldog napelemes jövőképe két hónap alatt?

Szerző: Bodnár György

Napelemes jogszabály változások 20222022 a napelemes cégek aranykorának is volt tekinthető: még élt a felújítási támogatás (amit sokan napelemes rendszerre akartak költeni), sőt, végre elkezdték – csöpögtetve – kihirdetni a még 2021 őszén meghirdetett „ingyenes napelemes pályázat” nyerteseit. A szaldó-elszámolás közelgő vége és a gázárak elszállása pedig még ettől függetlenül is bőven generált megrendelőket, érdeklődőket. A vállalási határidők már-már a kórházi várólistákével azonos messzeségbe kerültek, a potenciális ügyfelek egymásnak adták a kilincset a napelemes cégeknél.  
Aztán 2022 őszén egy csapásra minden megváltozott, összeomlott!
Mini-sorozatunkban a napelemes jogszabály változásokat és azok következményeit kíséreljük meg áttekinteni.

 

Első csapás: azokra, akik még csak most akarnak napelemes rendszert

Elég régóta ismert, hogy 2024. január 1-jével kivezetésre kerül a szaldó-elszámolás és helyébe a kedvezőtlenebb bruttó elszámolás lép. (Ez EU-szintű elvárás. A két elszámolás közötti különbséget ebben a videóban mutattam be.)
Aki tehát már régóta kacérkodott a napelemekkel, azt egyre jobban sürgette az idő. Akik nem voltak jogosultak sem a 2022 végén kifutó felújítási támogatásra, sem az „ingyenes napelemes pályázaton” indulásra, abban bíztak, hogy 2023-ban még lesz piaci kapacitás az ő igényeik kielégítésére is.
Aztán ahhoz képest, hogy 2022 őszének elején még az „ingyenes napelemes pályázat” második ütemének meghirdetése volt napirenden, tényleg derült égből a ménkűként érkezett a gyökeresen új irányt szabó napelemes jogszabály.

 

Csatlakozási tilalom bizonytalan ideig

Íme az ominózus 413/2022 (X.26.) Korm.rendelet legérdekesebb része:

 1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 5. § (4)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre kerül.
  (2) A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.

Az új telepítések gazdaságosságát alapjaiban megkérdőjelező rendelet következményeivel mini blogsorozatunk második felében fogunk foglalkozni.

 

Második csapás: azokra, akiknek már van napelemes rendszere

Az előző októberi rendeletet olvasva jó eséllyel nagyot sóhajtottak azok, akik már korábban napelemet szereltettek a házukra. Ők valószínűleg büszkén veregették meg saját vállukat a jó és idejében meghozott döntésüket dicsérve.
A korábbi ígéretek fényében ők ugyanis joggal gondolhatták, hogy az első invertercsere időpontjáig nekik garantált a szaldó-elszámolás kényelme és anyagi biztonsága – a maga kb. 0 Ft éves villanyszámlájával.
Megelégedettségük nem tarthatott sokáig (egy hónapig sem), mert nem sokkal később érkezett számukra is egy derült égből érkező villámcsapás egy második napelemes jogszabály képében!

 

A tiszta szaldó-elszámolás idő előtti vége

Íme az ominózus, korábbi 10/2016 (XI.14.) MEKH rendeletet módosító 13/2022 (XI.18.) MEKH rendelet napelem tulajdonosokat leginkább érintő része:

 1. § (1) A Rendelet 9. § (2a) és (2b) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
  „(2a) A 2024. január 1. előtt létesített (az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint üzembe helyezett) háztartási méretű kiserőmű esetében az üzembe helyezését követő 10. év végéig, de legalább a 2024. január 1. utáni első elszámoló számla által érintett időszak végéig a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek különbsége alapján kell a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat megfizetni.
  (2b) A (2a) bekezdéstől eltérően a forgalomarányos rendszerhasználati díjakat az adott elszámolási időszakban az irányonként elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján, irányonként kell elszámolni és megfizetni
  a) ha a háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó ezt kéri, vagy
  b) a 2024. január 1. előtt létesített (az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint üzembe helyezett) háztartási méretű kiserőmű névleges hatásos teljesítményének 2023. december 31. napját követő bővítése esetén a bővített háztartási méretű kiserőmű egésze tekintetében.

Mini-blogsorozatunk első részében ennek a rendeletnek a következményeit vesszük kicsit alaposabban szemügyre.
Előtte azonban egy nagyon fontos gondolkodásmódbeli változás szükségességre szeretnék rávilágítani, ami nem csak napelem-tulajdonosok számára lenne több mint ajánlott!
Ezzel folytatom a mini-blogsorozat következő részében! 

 

 

Ha hasznosnak találtátok a cikket és továbbra is szeretnétek értékes, építkezéshez kapcsolódó tartalmakról értesülni, iratkozzatok fel hírleveleinkre:


És ajánljátok barátaiknak, ismerőseiteknek is, akiknek érdekes lehet!

Kategóriák: Egyéb, Napelem

Vélemény? (0) ↓

Vélemény?