A tervezői szerződés

A tervezői szerződés

 – egy papír, ami csak probléma esetén értékelődik fel

paragrafus_0Tegyük fel, hogy el szeretnék adni a lakásukat. A jövendő vevővel megállapodnak az árban, a fizetési feltételekben, a be- és kiköltözés mikéntjében, a lakás átadáskori állapotában (és még sok mindenben), majd amikor arra kerülne a sor, hogy ügyvédhez menjenek, akkor a vevő felveti, hogy minek. Elvégre mindent megbeszéltek, úriemberek között nincs ennél többre szükség, nomeg az ügyvéd úgyis egy csomó pénzt kérne el csak azért, hogy leírja mindazt, amit önök már oly sok energia befektetésével kitaláltak.
Ugye abszurd és hihetetlen feltételezés?
Az építkezések jelentős része mégis nagy részben ilyen szerződéses garanciák nélkül zajlik…

 

 

Bárkivel megeshet…

„Családi ház építésébe fogtunk, sajnos nem túl sok sikerrel. Felmerült néhány kérdés, melyre a különböző jogszabályokban, weboldalakon nem találtam választ.
… Mi van akkor, ha a tervező olyan tervet adott be, amely kivitelezhetetlen, mert néhány dolgot „elrajzolt”? Milyen kártérítést , vagy felelősségrevonást eszközölhetünk?”
Ez a kérdés emailben érkezett Az építő közösséghez, és mindjárt továbbítottam is jogi szakértőnkhöz.
„Mi van a tervezői szerződésben?” – hangzott az első kérdés.
Erre természetesen nem tudtam válaszolni, de az hamar kiderült a számomra is, hogy hosszú pereskedést, hosszú bizonyítási eljárást lehet megelőzni egy ilyen szerencsétlen esetben akkor, ha építkező és tervező olyan írásos szerződést kötnek egymással, amely kitér a lehető legtöbb potenciális vitás kérdésre. (A szerződés megléte tehát a minimum, de ehhez kell még járuljon a megfelelő tartalom is!).
Ilyen szerződések letölthetők például a Magyar Építész Kamara honlapjáról is, de természetesen az építkező kérheti ügyvéd segítségét is.
Tulajdonképpen egy akkora értékű beruházásnál, mint egy építkezés, minden építési partnerrel ehhez hasonló szerződésre lenne szükség, abban minél pontosabban megfogalmazva az elvárásokat és a teljesítés kritériumait! (Ez vajon hány építkezésen teljesül Magyarországon?)

A tervezői szerződés – mire kell figyelni?

És ha már szóba került a Tervezői szerződés, akkor álljon itt egy precíz, ügyvédi megfogalmazás mindarról, mire is érdemes odafigyelni egy ilyen szerződés esetében.

Tervezési szerződés alapján a vállalkozó műszaki-gazdasági tervező munka elvégzésére, a megrendelő pedig annak átvételére és díj fizetésére köteles.
A tervezésre vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A szerződésben rendezni szükséges, hogy a megrendelő a tervvel szabadon rendelkezhet, vagy azt csak az adott épület építéséhez használhatja fel. Általános esetben a megrendelő a tervet csak a szerződésben meghatározott célra (adott épület megépítéséhez) használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja.
A szerzői jogi törvény szerint a terv jogosulatlan megváltoztatásának minősül az építészeti alkotás vagy a műszaki létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő olyan megváltoztatása, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja.
A joggyakorlat szerint ugyanakkor az építmény tulajdonosát megilleti az a jog, hogy a tulajdonában álló épületet átépítse, ennek során külső megjelenését, építészeti kialakítását, rendeltetését módosítsa, vagy azt elbontsa.
A tulajdonos használati jogának rendeltetésszerű gyakorlásához kapcsolódó átépítés nem eredményezheti a tervező szerzői jogainak sérelmét. A tervező szerzői joga szempontjából a felhasználó hasznosítási jogosultságait érdekösszeméréssel kell mérlegelni.
A jogvita megelőzése céljából azt javasoljuk, hogy a tervezővel kötött szerződés térjen ki arra az esetre is, hogy a megrendelő jogosult ?e a tervező által készített tervet más tervezővel átterveztetni, módosítani.
(A válasz nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Az ügyvédi iroda jogi tanácsadást konkrét ügyben, a tényállás tisztázását követően, egyedi megbízás alapján végez.)
Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda

Segítségül még két blogbejegyzés az érdeklődőknek:
https://baubid.hu/baubid/portal/iodisp?nev=a_tervezoi_szerzodes
https://ingatlanmagazin.com/penz-es-jog/tervezoi-szerzodes-kihez-fordulhatok-a-tervezesi-hibak-ugyeben/

 

Kategóriák: Jogi háttér, Pénzügyek

Vélemény? (0) ↓

Vélemény?